dpejcoch
The World According to David Pejčoch

Teaching and Coaching

4IZ562 - Řízení datové kvality

Základní charakteristiky předmětu

Stručné představení předmětu

Předmět představuje průnik témat přednášených na katedrách KIZI, KIT a KSA. Klade si za cíl seznámit studenty s rolí dat ve firmě, problémy, které mohou plynout z nedostatečné kvality těchto dat a metodami, pomocí kterých lze kvalitu dat zlepšovat.

Konzultační hodiny

Podrobná osnova předmětu

Požadavky na úspěšné absolvování kurzu

Písemný test + zkouška z témat probíraných na přednáškách a cvičeních (40%)

Semestrální práce (60%)

Osnova jednotlivých přednášek / cvičení

Týden Přednáška Cvičení
1.
 • Seznámení s průběhem kurzu
 • Klasifikace dat
 • Pyramida znalostí
 • Nekvalitní data – příčiny, důsledky, katastrofické příběhy z praxe
 • Formy využití dat ve firmě
 • Hierarchie řízení dat (datová kvalita, Master Data Management, Data Governance, IT Governance, ...)
 • PPT Prezentace: 4IZ562 Přednáška č. 1
2.
3.
4.
 • Profilace a verifikace s využitím specializovaného software
 • Kontrolní součty, kontroly na modulo
5.
 • Standardizace
 • Obohacování dat
 • Geokóding
 • Doplňování chybějících pozorování pomocí Rapid Miner
 • ukázka doplňování chybějících hodnot pomocí SAS Enterprise Miner
6.
 • Unifikace a deduplikace, výběr nejlepšího přeživšího záznamu
 • Odevzdání 1. části úkolu
 • Prezentace DQA a doporučení
7.
 • Praktické ukázky standardizace pomocí nástrojů firmy Talend
 • Doménově specifické standardy
8.
 • Monitoring datové kvality
 • Definice báze metrik a pravidel
 • Specifické formy datové kvality: Online datová kvalita, kvalita metadat
 • Linked Data Quality
 • Gap Analysis
 • Ukázka unifikace a deduplikace pomocí nástrojů firmy Talend
9.
 • Zhodnocení externích datových zdrojů dostupných na českém trhu
 • Srovnání měr podobnosti a porovnávacích kódů z pohledu přesnosti a výkonnosti
 • Případové studie k unifikace a deduplikaci
10.
 • Modely pro datovou kvalitu (konceptuální, logický, IP-MAP)
 • Alternativní pohledy na proces řízení datové kvality (TQdM, pohledy dodavatelů řešení, ...)
 • Modely pro datovou kvalitu
11.
 • Projekt implementace datové kvality
 • Kritické faktory úspěšnosti projektu implementace jednotlivých úrovní řízení dat
 • Řízení dat jako profese - role v rámci projektu, firmy
 • Projekt implementace
 • Demonstrace funkcionality dalších nástrojů pro řízení datové kvality
12.
 • Zvaná přednáška č. 2
13.
 • Trendy a výzvy v oblasti řízení datové kvality
 • Motivace na diplomové práce
 • Trendy a výzvy
 • Odevzdání 2. části úkolu
 • Prezentace dosažených zlepšení v rámci 2. části úkolu

Literatura ke studiu

Základní literatura

Doporučená literatura

University of Economics

Business Institut

On Demand Workshops

Philosophy

.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 15.2.2015
Venganza banner
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch